Bhejo

Kesari Kalp Royal Chyawanprash

Regular price $55 Sale price $32 Save $23
20 in stock

Chyawanprash Avaleha, [Bel Chhal, Arni, Arlu, Gambhari, Patla, Mudgaparni, Mashparni, Pipal, Shalparni, Prishnparni, Gokhru, Chhoti Kateri, Bari Kateri, Kakdashringi, Bhumiamla, Munakka, Jiwanti, Pushkarmool(Kuth), Agar, Giloy, Haritaki, Bala, Ridhi(Barahikand), Wridhi(Barahikand), Jiwak(Bidarikand), Rishbhak (Bidarikand), Kachur, Nagarmotha, Punarnava, Meda (Shatawari), Mahameda (Shatawari),Chhoti Elaichi, Kamalphool, Safedchandan, Bidarikand, Basak, Kakoli(Ashwagansha), Kshirkakoli(Ashwagandha), And Kaknasa - Each Amla(Emblica Officinalis), Jal, Ghrit, Sakkar, Banslochan (Bambusa Arundinace), Pipal (Piper Longum), Dalchini, Tejpata, Ngakeshar & Chhoti Elaichi - Each, Honey, Abhrak Bhasma, Bang Bhasma, Elaichi (Elettaria Cardamomum), Pipal (Piper Longum), Akarkara (Anacyclus Pyrethrum), Safed Musli(Chlororophytum Borivallium), Shatawari(Asparagus Racemosus), Sudh Kaunchbeej(Mucuna Prurita), Keshar (Crocus Sativus), Chandi Vark, Swarna Bhasma.

Product Features:
  • Dosage : 1 Spoonful Twice Daily
  • Royal Chyawanprash Enriched With Gold, Silver and Saffron

B075MDLGN5

Kesari Kalp Royal Chyawanprash
Kesari Kalp Royal Chyawanprash
Kesari Kalp Royal Chyawanprash
Kesari Kalp Royal Chyawanprash